Profil Zadavatele - Město Petřvald - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60065320
Název profilu zadavatele: Město Petřvald (http://www.petrvald-mesto.cz)
profilu zadavatele: 00297593
« Zpět na vypsané VZ

ZŠ Masarykova na ul. Závodní č.p. 822 v Petřvaldě Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V02018001
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Účelem stavby je komplexní rekonstrukce a modernizace technického zařízení budov v části silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, tj. vnitřní silnoproudé elektroinstalace vč. osvětlení a vnitřní slaboproudé elektroinstalace v souladu s platnými technickými normami.
  Výměna stávajících oken za nová plastová • Předpokládaná hodnota
  14 500 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  17.1.2018 16:15:39
 • Poslední změna
  7.5.2020 10:31:24, Město Petřvald
 • Lhůta pro podání nabídek
  7.2.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Renáta Klodová, tel: 774484201, klodova@dprm.cz
 • Další informace
  V 1.etapě tj. v roce 2018 uhrazena částka 10 996 683,01 Kč bez DPH.
  Rozsah projektovaného zařízení – elektroinstalace:

  Zařízení silnoproudé elektrotechniky
  • Demontáže stávající elektroinstalace a osvětlení;
  • Vnitřní umělé osvětlení a světelná elektroinstalace;
  nouzové osvětlení a označení únikových cest vč. rozvodů;
  V 1.etapě tj.v roce 2018 uhrazena částka
  • Hlavní rozvody silnoproudu a rozvaděče;
  • Motorická instalace, tj. zásuvkové rozvody a silové rozvody pro silnoproudá a slaboproudá zařízení, jež jsou součástí technických zařízení budov TZB;
  • Silové napojení stávajících zařízení VZT, ÚT, TÚV, ZTI;
  • Silové napojení gastro zařízení kuchyně;
  • Uzemnění a hlavní ochranné pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.2 a ČSN 332000-5-54 ed.3;
  • Vnitřní ochrana proti atmosférickému a provozním přepětím dle ČSN EN 62305 ;
  • Kabelové trasy a úložná zařízení pro pokládku rozvodů a instalační přístroje;

  Zařízení slaboproudé elektrotechniky
  • demontáž stávajícího slaboproudého zařízení a ústředen;
  • telefonní a datové rozvody (SK);
  • ústředna a rozvody školního/ evakuačního rozhlasu 100V (ŠR)
  • systém a rozvody jednotného času a školního zvonku (ŠR, JČ);
  • elektrický zabezpečovací systém (EZS);
  • zařízení domovní komunikace
  • Kabelové trasy a úložná zařízení pro pokládku rozvodů a instalační přístroje;

  Stavební výpomoc
  • Stavební výpomoc vč. výmalby, likvidace stavebního odpadu, suti a demontovaných částí elektrozařízení;
  • Vyklizení zařizovacích předmětů/nábytku včetně jejich opětného nastěhování, jakož i vhodná ochrana před poškozením a znečištěním podlah, obkladů a pevných zařizovacích předmětů během provádění stavební činnosti, úklidové práce.

  Rozsah projektu – výměna oken
  • Úprava povrchu vnitřní a vnější
  • Konstrukce truhlářské
  • Konstrukce klempířské
  • Vyklizení a ochrana před poškozením a znečištěním podlah, zařizovacích předmětů během provádění stavební činnosti, úklidové práce.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26822229 Elektro Vajdík s.r.o. CZ 16 033 480,39 Kč s DPH 13 250 810,24 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Elektro Vajdík s.r.o., IČ: 26822229, CZ
 • Nabídková cena
  16 033 480,39 Kč s DPH
 • Uhrazená cena za rok 2018
  13 305 986,44 Kč s DPH (10 996 683,01 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  2 770 810,20 Kč s DPH (2 289 925,78 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)